Marktonderzoek Trije Terpen, Dokkum

Uw mening telt!

Gezien de toenemende vraag naar woningen is het nodig dat er meer wordt gebouwd. In de Woonvisie van de Gemeente Noardeast Fryslân 2020 - 2025 wordt omschreven dat er voor de komende jaren behoefte is aan vraaggestuurde nieuwbouw voor diverse doelgroepen en in verschillende segmenten. Wilt u ook graag wonen in de toekomstige uitbreiding van de Trije Terpen? Dan zouden wij uw woonbehoeften graag in kaart willen brengen, zodat deze mee kunnen worden genomen bij het vaststellen van het woonprogramma. 

Uw gegevens worden geanonimiseerd voor het onderzoek gebruikt en niet aan derden verstrekt. 

Wij wensen u veel plezier bij het invullen van de enquête!

 

 


Je hebt nog niet alle verplichte velden ingevuld

Indien u een koopwoning zoekt kunt u deze vraag overslaan.

Indien u een huurwoning zoekt kunt u deze vraag overslaan.