Kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Q2 2022

12 juli 2022

De Sprekende Cijfers van het tweede kartaal 2022 zijn gepubliceerd! Via de download button kunt u het PDF bestand bekijken, en via deze link het interactieve dashboard. 

Meer ruimte op de woningmarkt De woningmarktcijfers van het tweede  kwartaal van 2022 laten een verdere verruiming zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Landelijk is het aanbod met maar liefst 42% toegenomen ten opzichte van een jaar geleden en 52% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. De gemiddelde koopsom steeg in het tweede kwartaal naar 448.000,-. Dit is een stijging van 3,5% ten opzichte van het vorige kwartaal en een stijging van 10,6% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal transacties bleef met -1% nagenoeg gelijk ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. 
 
Ontwikkelingen Noord-NederlandIn het Noorden is het bestaande woningaanbod bovengemiddeld toegenomen door de hierboven omschreven factoren. In hoofdlijnen per gemeente ten opzichte van Q1 2021: 
•    Assen: aanbod +56% / verkoop -2,4% / prijzen +13,9%, •    Emmen: aanbod +9,9% / verkoop -8,7% / prijzen +13,8%•    Groningen: aanbod +86,3% / verkoop +9,6% / prijzen +8,8%•    Smallingerland: aanbod +42,1% / verkoop +3,4% / prijzen +9,8% •    Leeuwarden: aanbod +60,3% / verkoop +3,3% / prijzen +7,7%
Er stonden begin juli 2022 circa 750 nieuwbouwwoningen te koop in Noord Nederland, een toename van 9% ten opzichte van een jaar geleden. In het afgelopen kwartaal zijn er daarentegen slechts 329 nieuwbouwwoningen verkocht in het noorden, een daling van 49% ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. Het ruimere aanbod en het afnemend aantal overbiedingen zorgen echter nog niet voor dalende prijzen. De ontwikkelingen bieden vooreerst weinig perspectief voor starters, doorstromers en senioren die op zoek zijn naar betaalbaar aanbod. Het ontwikkelen van meer passend aanbod om de doorstroming op gang te krijgen blijft dan ook een onverminderd grote opgave. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op de woningmarkt in uw gemeente of regio?Neem dan gerust contact met ons op!

 

Downloads


Download